Pipiet Senja

Haji Akbar, 2006
Salila poe Arofah sabisa-bisa kuring tara ingkah ti jero tenda, menekung we ngaregepkeun Profesor Satori anu mingpin doa, tilawahan, zikrulloh. Kaluar teh lamun hayang ka cai, wulu.

Tengah poe jamaah solat Lohor jeung Asar dijama-qoshor. Profesor Satori ngadunga deui husus, nyungkeun maghfiroh, ampunan ti Gusti Alloh.

Di satengahing kitu Pa Faisal anu memang aya kasakit ujug-ujug katuralengan. Dokter Erry dibantu babaturanana ti TPHI gasik turun tangan. Sadaya jamaah ngadarungakeun, husus keur Pa Faisal.

Banjir cipanon di tenda Cordova.
“Alhamdulillah, beliau sadar kembali.” Sora Pa Muharom. “Beliau menolak dibawa ke rumah sakit, ingin tetap bersama jamaah di sini.”
Kasaksen Neng Sari teu incah ti gigireun ingkang caroge anu ngajelepeng teu walakaya di juru tenda.

Ti kajauhan kuring ngagerendengkeun dunga; “Hususon Faisal Sukmawinata bin Pulan. Mugi dipasihan kakiatan, kasehatan sabihara sabihari, Al Fatihah.”

Tabuh dua Profesor Satori mungkas ritual ku panuhun, sangkan jamaah silih hampura. Prosesi ieu keur kuring matak mudal cimata deui bae.

Karasa pisan silaturahimna, katingal duduluranana, sapapait samamanis, sabobot sapihanean sabata sarimbagan. Taya bedana anu pangkat jeung anu teu boga bekel, kabeh sarua.

Pak Faisal oge ngadadak jagjag, bari dituyun ku istrina, ngajak sasalaman ka sarerea.
“Mangga, wilujeng tuang saaya-aya,” dihaturanan ku Muthowif.

Enya we ngan tinggal pasesaan wungkul. Tayohna katering parasmanan dihijikeun jeung travel sejen. Geus dipiheulaan diserbu sadaya kadaharan. Henteu nanaon pasesaan oge, angger we karasana nimat. Ongkoh aya jamaah anu marekel lauk sarupaning; gepuk, rendang, abon, kurupuk.

Peuting eta, jamaah Cordova tos saged di hareupeun panto garbang Maktab 110. Pasukan Muthowif sayaga ngawal salaku ujung tombak prosesi muhibah spiritual jamaah.

Muthowif ngabagikeun batu-batu beunang mulung di Muzdalifah. Katingal Fauzi panghareupna gagah mawa panji Cordova, sangkan kacirieun lamun aya jamaah papisah ti rombongan.
Takbir henteu kendat digederkeun sapanjang jalan muru jamarat.

Takbir ala bangsa Indonesia mah dilanggamkeun tea geuning. Tayohna lir magnet, jamaah ti nagara sejen der weh miluan.
Resep, bungah, bagja liwat saking mirengna. Sagala kacape teg leungit sapada harita.

Aya sawatara kalina Pa Faisal kalih istri ngaliwat gigireun. Henteu ditanyakeun oge katingal kondisina eungkeut kana sehat. Sanajan leumpang ditopang ku iteuk, digondeng ku istrina.

“Seberapa jauh jaraknya nih, Dek?” Kuring nanya ka Muthowif.
“Mmm, sekitar 15 km pulang-pergi.”
Mudah-mudahan kuat, gerentes hate.

Takaran getih basa pidua poeeun miang ngan 8% gram, handapeun standar. Dokter teu merean transfusi dituluykeun ngan bisa dua kantong. Jantung kuring tos lila error, kardiomegali, ti saprak ngandung Butet, 1990.

Wancina maledog jumrah kahiji di Aqobah. Basa geus sayaga rek maledog jamarat, ujug-ujug burudul teh jamaah Tajikistan katuhueun kuring. Diimeutan geuning ngan jamaah nini-nini jeung aki-aki wungkul. Suku-suku anu sarengkang teh ngabaris, solid, karompak naker.

Carogena di payun, istri tukangeunana nyekel tonggong ingkang caroge.
Mungguh matak helok, matak hareugeueun, eta ku harmonisna kebek ku kaasih.

Hate asa ngageter ningal pamandangan kitu. Suku asa nanceb di jalan aspal nanjak ka palebah jamarat Aqobah. Mungguh aya anu ngaguruh jeroeun dada.

Gusti, ti umur sabaraha eta narikahna? Ti rumaja? Tug nepikeun ka kiwari teu rengrot, malah nambahan kaasih.

Naha atuh ari sorangan rumah tangga teh meuni kebek ku drama? Teu kaur tenang, hayo weh jeghah-jegher: Kdrt….

Enyaan harita mah kuring bet ngadadak cengeng. Haben we cimata merebey teu saat-saat.
Hanca, Hajj

(Visited 2 times, 1 visits today)
Avatar photo

By Pipiet Senja

Pipiet Senja, sastrawati Nasional, menulis sejak 1975. Berbagai genre, terutama tentang perempuan. Ribuan cerpen dan ratusan novel telah ditulis, tetapi yang baru diterbitkan sebagai buku 203. Mentor Literasi untuk santri Askar Kauny. Mentor kelas menulis TKI; Hongkong, Malaysia, Singapore, Mesir, Mekkah dlsbnya. Aktivitas Manini 67 tahun dengan lima cucu ini selain menulis, wara-wiri ke rumah sakit sebagai penyintas Thallasemia. Suka diminta Orasi dan baca puisi, sebab ia pun Aktivis 212. Pesannya:"Menulislah yang baik-baik saja, jangan menyesatkan, sebab kelak tulisan kita akan dimintai tanggung jawab. Salam Literasi."

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.