Laloran tasi baku ba mai
Hamosu lian furak iha lorokraik kmanek
Anin saudades hamaluk ha’u
Toka netik knananuk domin
hodi simu kalan ne’ebé besik mai

Troka loro-matan ne’ebé hahú mohu husi ha’u matan
Ritmu moris la’o ba oin Hanesan melodia ida ne’ebé neineik
Maibé sei to’o tempu nia remata
Istória nafatin hola parte iha suratahan moris

Halo fitar ida ne’ebé husik hela sai memoria karik bele hato’o hela lian ba anjo domin
Liu husi restu roman husi loro-matan
Katak iha ne’e fuan nafatin fekit ba domin ida
Antes kalan mosu no ha’u labele haree tan loro-matan
ne’ebé hanesan iha loron aban.

Fitar tuan lakon neneik husi tempu ne’e nia lalaók Ain-Fatin uluk sai Memória
Maibé Istória sei la mate
Tasi nia Anin lori habosok Matan
Fo hakmatek ba Isin
Haforsa hanoin ne’e

Kalohan hahú hafurak matan sira be nakonu ho malahuk
La hateke no la haree lia-loos
Ne’ebé haloos lian laek sira
Sasin kanek tuan sira hahú hamnasa

Lori ba mai lia anin ne’ebé hakili Tilun ne’e, Keta tauk!
Kbiit lalehan aas ba, sei DUDU Maksalak sira sei LA SAMA
fo biban ba MANU-FUTU hahu Kokorek
Halo KALOHAN Azúl fo sinál laran moos nian.

By Prof. AldoJlm’22

(Visited 34 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Kalohan Hahu Nakloke”
  1. Aldo Jlm …. aku ga bisa translate tulisan Aldo ,aku hanya dpt mereka lewat penafsiranku pda sebuah bingkai lukisan
    Seorang wanita berdiri di bibir pantai ,dengan rambut yg tergerai memandang lepas pada mega yg di selimuti oleh awan jingga ,seakan dia bercengkrama lewat bahasa alam pada awan jingga ,entah itu keresahan hati yg di balut oleh kesedihan atan kebahagian ,yg pasti aku suka lukisannya mengajak aku untuk menapsirkan makna yg terkandung di dlm lukisan tersebut,salam sejahtra dariku tampa batas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: