Kategori: Bugis

ᨆᨏᨍᨗ  ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ  ᨈᨕᨘ

ᨕᨗᨕᨊᨕᨙ ᨔᨘᨑᨛ ᨕᨘᨄᨚᨆᨗᨊᨔᨕᨗ ᨄᨒᨛᨅᨂᨗ ᨌᨙᨉᨙ ᨄᨔᨒᨛᨊ ᨔᨘᨒᨄ ᨕᨛᨄᨊ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨈᨕᨘ᨞ ᨑᨗ ᨒᨒᨛ ᨅᨗᨌᨑᨊ ᨈᨚᨆᨈᨚᨕ ᨑᨗᨕᨚᨒᨚ, ᨄᨉ ᨑᨗᨄᨖᨂᨗ ᨆᨀᨛᨉ ᨕᨗᨐ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨈᨕᨘ, ᨆᨔᨑᨚ ᨑᨙᨄᨙᨕᨗ ᨒᨕᨚ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨁᨕᨘ᨞